Title. Double click me.

Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg wordt vergoed vanuit uw basispolis en als u een restitutiepolis heeft zelfs 100%! Er is wel altijd sprake van het wettelijk eigen risico.

Ziektekostenverzekeringen vergoeden gezondheidszorgpsychologen (met of zonder contract). Gezondheidszorgpsychologen zijn bevoegd om u te behandelen omdat zij zijn aangesloten bij het BIGregister en zij zich tevens moeten houden aan de beroepscode van het NIP. Psychologiepraktijk Amsterdam-Noord heeft ervoor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Voor meer informatie hierover bekijk: www.contractvrijepsycholoog.nl

 

Bel uw zorgverzekering ivm uw eigen risico (in 2019 is dit 385 euro) en het percentage dat deze vergoedt aan het einde van elke zorgzwaarteproduct (Kort (BK), duur maximaal 294 minuten, maximumtarief €504, Basis Middel (BM) duur maximaal 495 minuten, maximumtarief € 855, Intensief (BI) duur maximaal 750 minuten, maximumtarief € 1.370.

Er wordt gebruik gemaakt van een voorschotregeling.

De afspraken die u maakt staan vast. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, bel dan minimaal 24 uur van tevoren af, dan wordt u zo spoedig mogelijk weer ingepland. Als u later afbelt, zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden (35, - euro).

 

Nieuwendammerdijk 262A - 1025 LX -  Amsterdam - 0640223905 - pancontactpan@gmail.com